# ავეჯის ფასები
1 შეღებილი ემდეეფი 540 620 ლარი
2 თურქული ლამინატი 250 290 ლარი
3 EGGER ავსტრიული ლამინატი 320 370 ლარი
4 იტალიური ლამინატი 340 410 ლარი
5 AGT პრიალა “MDF_ი აკრილი” 340 450 ლარი
6 RICCO პრიალა “MDF_ი აკრილი” 390 500 ლარი
7 თურქული ლამინატი 250 290 ლარი
8 MDF_ი დაშპონილი 540 650 ლარი
9 ... ... ...
10 ... ... ...
11 ... ... ...
12 ... ... ... ...
Share